Onderzoeksproject

De prevalentie en de gevolgen van huisuitzettingen voor het huisvestingsprecariaat in Brussel

Bru-Home is een lopend onderzoeksproject gefinancierd door Innoviris.brussels en ontwikkeld door Cosmopolis (VUB) en IGEAT (ULB), dat tot doel heeft de prevalentie en de gevolgen van uithuiszettingen voor het huisvestingsprecariaat in Brussel te begrijpen.

In de nasleep van de wereldwijde shypotheekcrisis trokken de hoge uithuiszettingspercentages in Amerikaanse steden de internationale aandacht van zowel mediacommentatoren als politici. De daaropvolgende wereldwijde financiële crisis veroorzaakte een golf van uithuiszettingen die ook het Europese continent trof, zoals in steden in Spanje en Griekenland. De stad Brussel bleef niet gespaard van deze verontrustende trend. Tot op de dag van vandaag kampt de Europese hoofdstad met een ernstig tekort aan betaalbare woningen, een duizelingwekkend tekort aan sociale woningen en een stijgende dak- en thuisloosheidscijfers. We kunnen spreken van een ernstige en zeer reële huisvestingscrisis. Bovendien versterkt de Covid-19-crisis de bezorgdheid over de huisvestingsproblematiek en benadrukt zij het belang van een beter inzicht in de problematiek van uithuiszettingen. Niet alleen omdat huisvesting een sleutelrol speelt in de pandemiestrategie, maar ook omdat uit de daaruit voortvloeiende economische crisis veel huurders het risico lopen te worden uitgezet. Ondanks deze ontmoedigende realiteit is empirisch onderzoek naar uithuis zettingen in Brussel zo goed als afwezig. Deze studie wil die leemte opvullen door het onontgonnen terrein van uithuiszettingen en hun impact op het leven van de armen in de stad Brussel in kaart te brengen. Het is een poging om de verborgen uiting van extreme huisvestingsonzekerheid zichtbaar te maken en licht te werpen op dit momenteel “onopgemerkte” fenomeen aan de hand van een innovatief mixed-method onderzoeksdesign dat kwantitatieve dataverzameling en -analyse, beleids- en discoursanalyse, kwalitatieve interviews en etnografisch onderzoek combineert. Op die manier draagt het onderzoek niet alleen bij tot een beter begrip van de onderliggende processen en mechanismen met betrekking tot socio-economische deprivatie in Brussel, maar ook tot de internationale academische debatten over residentiële mobiliteit en uitzettingen in stedelijke studies.

Sleutelwoorden

Uithuiszettingen, Brussel, Innovatief Mixed-Method Onderzoek, Overlevingsstrategieën, bestuur rond huisvestiging

Projectonderzoekers

Eva Swyngedouw (VUB) en Pernelle Godart (ULB)

Projectbegeleiders

Bas van Heur (VUB) en Mathieu Van Criekingen (ULB)

We willen ook de studenten die hebben deelgenomen aan het coderingsproces hartelijk bedanken: Chaïma Bakkali Tahiri, Larissa Pâques en Lina Achour.