Uithuiszettingen in kaart brengen

Een van de moeilijkheden bij het bestuderen van uithuiszettingen in Brussel is het gebrek aan een betrouwbare en volledige dataset. Om dit te verhelpen, verzamelden we gegevens van de verschillende Brusselse vredegerechten voor het jaar 2018.

Deze nieuwe database toont het aantal gezinnen dat door de rechtbanken werd uitgezet, de geografische spreiding van deze uitzettingen en het profiel van de betrokkenen (huurders en verhuurders). De interactieve kaarten hieronder tonen de resultaten.

Het artikel “Uithuiszettingen in Brussel: hoeveel, wie en waar?” en het rapport “État des lieux chiffré et spatialisé des expulsions de logement à Bruxelles” beschrijven de methodologie en interpreteren de data.