Uithuiszettingen in kaart brengen

Een van de moeilijkheden bij het bestuderen van uithuiszettingen in Brussel is het gebrek aan een betrouwbare en volledige dataset. Om dit te verhelpen, verzamelen we gegevens van de verschillende Brusselse vredegerechten voor het jaar 2018. Zodra deze dataset volledig is, kunnen we een nauwkeurige schatting maken van het aantal huishoudens dat met gerechtelijke uitzetting wordt bedreigd, de geografische spreiding van deze kwestie analyseren en profielen opstellen van de betrokken personen (huurders en verhuurders). De interactieve kaarten hieronder tonen de eerste resultaten. Aangezien de gegevensverzameling nog aan de gang is, kunnen deze kaarten in het komende jaar nog worden gewijzigd.

In het rapport “Mapping housing evictions in Brussels” wordt de methodologie van de gegevensverzameling en -verwerking verder toegelicht. Voorbeelden van uitzettingsbevelen zijn beschikbaar in de bijlage.